เครื่องมือทดสอบ
ReadyPlanet.com

dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


เครื่องมือทดสอบ

ในการผลิต หรือให้บริการต่างๆของบริษัทฯ เพื่อให้งานที่ออกมามีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า เรามีกระบวรการทดสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งมาตรฐานที่ดี เช่น

เครื่องตรวจวัดปริมาตรเนื้อสี (Solid Content Tester) ใช้สำหรับตรวจวัดน้ำยาซิงค์อลูมิเนียม ว่าในตัวน้ำยานั้นมีเนื้อสีจริงๆ ที่มีคุณสมบัติในการป้องกันสนิม อยู่มากน้อยเพียงใด โดยเครื่องที่ใช้ทดสอบมีเตาอบ และเครื่องชั่งน้ำหนักชนิดดิจิตอล

เครื่องตรวจเช็คอุณหภูมิภายในเตาอบ (Oven Tester) ใช้สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิจริงภายในเตาอบ ว่าอุณหภูมิที่ทำงานนั้นมีค่าอยู่ที่เท่าไร อยู่ในช่วงที่เราต้องการหรือไม่

เครื่องทดสอบละอองเกลือ (Salt Spray Tester) ใช้สำหรับตรวจสอบว่าชิ้นงานที่เคลือบซิงค์อลูมิเนียมนั้นๆ สามารถทนกับสภาวะที่มีละอองเกลือพ่นตลอดเวลา ได้ถึงกี่ชั่วโมง ตรงตามมาตรฐานที่ต้องการหรือไม่

เครื่องทดสอบความแข็งแบบวิกเกอร์ (Vicker Hardness Tester) ใช้สำหรับตรวจสอบชิ้นงานหลังชุบแข็งว่าค่าความแข็งที่ได้ ตรงตามมาตรฐานที่ต้องการหรือไม่ โดยมีหน่วยวัดเป็นวิกเกอร์ ซึ่งเป็นหน่วยที่ละเอียดมาก

เครื่องทดสอบการเจาะ (Drilling Tester) ใช้สำหรับทดสอบสกรูปลายสว่านว่าสามารถเจาะชิ้นงานตามมาตรฐานต่างๆ ภายในเวลาที่กำหนดไว้ได้หรือไม่ เพื่อจะได้ทราบว่าคุณภาพของปลายสว่านดีพอที่จะใช้งานจริงหรือไม่


เครื่องตรวจสอบอุณหภูมิ
 

เครื่องตรวจสอบอุณหภูมิ

เครื่องทดสอบละอองเกลือ
 

เครื่องชั่งวัดคำนวณปริมาณสี

เครื่องทดสอบการเจาะ
 

เครื่องทดสอบความแข็ง
 

เตาอบทดสอบปริมาณสี